Publikationer

Denne side indeholder publikationer, der beskriver modellen og dennes opbygning.

 

Rapporter

Anker Lajer Højberg, Simon Stisen, Martin Olsen, Lars Troldborg, Tobias B. Uglebjerg & Lisbeth F. Jørgensen (2015) DK-model2014 - Model opdatering og kalibrering. GEUS rapport 2015/8, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~7 MB): DK-model2014.pdf
Hjemtag bilag, pdf-fil (~ MB): DK-model2014_bilag.pdf

Jørgensen, LF (2013) Pejleboringer i DK-modellen - Gennemgang af pejledata fra Jupiter databasen. GEUS notat.
Hjemtag notat (~7 MB): Gennemgang_Pejlinger_DKmodel_2013.pdf

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M, Stisen S & Christensen BSB (2010) DK-model2009 - Sammenfatning af opdateringen 2005 - 2009. GEUS rapport 2010/81, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~2MB): DK-model2009_sammenfatning.pdf

Nyegaard P, Troldborg L & Højberg AL (2010) DK-model2009 - Geologisk og hydrostratigrafisk opdatering 2005 - 2009. GEUS rapport 2010/80, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~11MB): DK-model2009_geol-hydr-opdatering.pdf

Højberg AL, Ondracek M, Nyegaard P, Troldborg L,  Stisen S & Christensen BSB (2010) DK-model2009 - Modelopstilling og kalibrering for Nordjylland. GEUS rapport 2010/79, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~12MB): DK-model2009_Nordjylland.pdf

Højberg AL, Nyegaard P, Stisen S, Troldborg L, Ondracek M, & Christensen BSB (2010) DK-model2009 - Modelopstilling og kalibrering for Midtjylland. GEUS rapport 2010/78, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~13MB): DK-model2009_Midtjylland.pdf

Troldborg L, Højberg AL, Nyegaard P, Stisen S, Christensen BSB & Ondracek M, (2010) DK-model2009 - Modelopstilling og kalibrering for Fyn. GEUS rapport 2010/76, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~14MB): DK-model2009_Fyn.pdf

Troldborg L, Nyegaard P & Stisen S (2009) National vandressource model - Opdatering af DK-model Bornholm med data fra detailkortlægningen. GEUS rapport 2009/2, København
Hjemtag rapport, pdf-fil (~100k): Bornholm_geusrapport2009-2.pdf

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M, Stisen S, Christensen BSB & Nørgaard A (2008). National Vandressource Model: Sjælland, Lolland, Falster og Møn - Opdatering januar 2008. GEUS rapport 2008/65, København.
Hjemtag rapport, pdf-fil (~11MB): Sjaelland-Lolland-Falster-Mon_Rapport.pdf
Hjemtag bilag, pdf-fil (~8MB): Sjaelland-Lolland-Falster-Mon_Bilag.pdf

Simuleringer og rapportering til NOVANA overvågningsrapport for 2007
Hjemtag rapport, pdf-fil (~4.5MB): novana_modellering2007.pdf
Hjemtag data, zip-fil (~1MB): novana2007_data.zip 

Henriksen, HJ og Sonnenborg A (eds.) (2003) Ferskvandets kredsløb. NOVA 2003 Temarapport, GEUS.
(Hjemtag kapitler, pdf-filer - NB du omdirregeres til tidligere hjemmeside)

Christensen BSB og Henriksen HJ. Test af DK-modellens rodzonemodul
Hjemtag rapport, pdf-fil (~0.1MB):(pdf

Til top

Populærvidenskabelige artikler

Henriksen HJ, Højberg AL & Troldborg L (2003) Bag om drikkevandet. Aktuel Naturvidenskab, 4, 6-10
(Læs artikel )

Henriksen HJ & Nyegaard P (2003) Den konceptuelle vandmodel - Ferskvandetskredsløb (1), Geologisk nyt, 5, 4-9
(Læs artikel )

Henriksen HJ & Sonneborg A (2003) Den kvantitative vandmodel - Ferskvandetskredsløb (2), Geologisk nyt, 5, 10-14
(læs artikel )

 

Til top

Videnskabelige artikler

S. Stisen, A. L. Højberg, L. Troldborg, J. C. Refsgaard, B. S. B. Christensen, M. Olsen, and H. J. Henriksen 2012: On the importance of appropriate precipitation gauge catch correction for hydrological modelling at mid to high latitudes. Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 4157–4176, 2012
Hjemtag pdf-fil (~1 MB): stisen_etal_2012_hess_reduced.pdf

Højberg, A.L., Troldborg, L., Stisen, S., Christensen, B.B.S. & Henriksen, H.J. (2013) Stakeholder driven update and improvement of a national water resources model, Environmental Modelling & Software, 40, 202-213.
Hjemtag abstract, pdf-fil (~0.1 MB) (Højberg_et_al2013_abstract.pdf )

Henriksen HJ, Troldborg L, Højberg AL, Refsgaard JC (2008) Assessment of exploitable groundwater resources of Denmark by use of ensemble resource indicators and a numerical groundwater–surface water model, Journal of Hydrology, 348, 224-240
Hjemtag abstract, pdf-fil (~0.1 MB) (Henriksen_et_al2008_abstract.pdf )

Henriksen HJ, Troldborg L, Nyegaard P, Højberg AL, Sonnenborg TO & Refsgaard JC (2008) Evaluation of the quantitative status of groundwater-surface water interaction at a national scale. In: Quevauviller, P.: Groundwater Science and Policy. An international overview. RSC Publishing. The Royal Society of Chemistry 2008. pp 584-610. (book chapter without abstract)

Henriksen HJ, Troldborg L, Nyegaard P, Sonnenborg TO, Refsgaard JC, Madsen B (2003). Methodology for construction, calibration and validation of a national hydrological model for Denmark. Journal of Hydrology, 280(1-4), 52-71
Hjemtag abstract, pdf-fil (~0.1 MB) (Henriksen_et_al2003_abstract.pdf )

Sonnenborg TO, Christensen BSB, Nyegaard P, Henriksen HJ, Refsgaard JC (2003). Transient modeling of regional groundwater flow using parameter estimates from steady-state automatic calibration. Journal of Hydrology, 273(1-4), 188-204
Hjemtag abstract, pdf-fil (~0.1 MB) (Sonneborg_et_al2003_abstract.pdf )

Til top

Konference bidrag

Højberg AL and Troldborg L (2011). A national water resources model as a unifying platform for groundwater management, in Proceedings of the conference MODFLOW and More 2011: Integrated Hydrologic Modeling, Volume1, p. 222-227, International Ground Water Modeling Center, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, 80401.

Højberg AL, Troldborg L, Nyegaard P, Ondracek M & Stisen S (2009) Handling and linking data and hydrological models – experiences from the Danish national water resources model (DK-model). Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Managing Groundwater and the Environment (Modelcare2010). Wuhan, China, 20-23. September 2009.
Hjemtag artikel, pdf-fil (~1 MB) (Højberg_et_al_Modelcare2009.pdf )

Højberg, AL, Henriksen, HJ, Troldborg, L, Nyegaard, P & Ondracek, M (2006). The construction and update of a national water resource model. XXIV Nordic Hydrological Conference 2006. 6-9 August, 2006. Vingsted, Vejle
Hjemtag artikel, pdf-fil (~2 MB) (hojberg_et_al_nhc2006.pdf )

Henriksen, HJ, Troldborg, LT, Højberg, AL, & Refsgaard, JC (2006). Assessment of sustainable groundwater resources by use of a national hydrological model. XXIV Nordic Hydrological Conference 2006. 6-9 August, 2006. Vingsted, Vejle
Hjemtag artikel, pdf-fil (~0.5 MB) (henriksen_et_al_nhc2006.pdf )

Til top

Postere

Troldborg L, Nyegaard P, Højberg AL & Ondracek M (2007). Conceptualising geology - insight from updating the national water resources model for Denmark. Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility of Modelling (Modelcare2007). Copenhagen, 9-13. september 2007
Hjemtag poster, pdf-fil (~1 MB) (poster-a0_ltr.pdf )

Ondracek M, Højberg AL, Troldborg L & Nyegaard P (2007). Update and future challenges of the Danish National Water Resource Model. Calibration and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility of Modelling (Modelcare2007). Copenhagen, 9-13. september 2007
Hjemtag poster, pdf-fil (~7 MB) (po305_alh_modelcare.pdf )

Højberg AL, Henriksen HJ, Troldborg L, Nyegaard P & Ondracek M (2006) The construction and update of a national water resource model. XXIV Nordic Hydrological Conference 2006. 6-9 August, 2006. Vingsted, Vejle
Hjemtag poster, pdf-fil (~2 MB) (po286_alh_dkmod.pdf )